Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások KözpontjaCenter for International Higher Education Studies

Üdvözöljük honlapunkon!

A kutatóközpont alap- és alkalmazott kutatásokat folytat a hazai és nemzetközi felsőoktatás területén. A központ olyan projektszervezeti keretet biztosít a résztvevők számára, ahol lehetőség nyílik az együttműködés szinergiáit kihasználva új kutatási irányok megfogalmazására, kivitelezésére, magyar és nemzetközi kutatási pályázatokban való részvételre, illetve hosszabb távon a felsőoktatással összefüggő tantárgyak, programok kialakítására és oktatására. Tanszéki, munkahelyi státuszuk teljes megtartása mellett a tagok a központ szervezetében az egyes projektek megvalósítását végzik, a projektek révén bevont források felhasználásával. 

Kováts Gergely, a kutatóközpont igazgatója


Aktuális hírek

Mérleg - az elmúlt négy év oktatáspolitikájának értékelése

A Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio című folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya 2017. október 5-én 10 órától közös konferenciát szervez ’Mérleg’ címmel. A konferencián Kozma Tamás, Bajomi István, Fehérvári Anikó, Forray R. Katalin, Hrubos Ildikó, Lukács Péter, Nagy Péter Tibor, Polónyi István, Sáska Géza és Csákó Mihály mutatják be, hogy hogyan látják az elmúlt négy év oktatáspolitikai történéseit saját tematikus érdeklődésüknek megfelelően. A konferencián a részvétel ingyenes, részletes információk és jelentkezés ide kattintva érhetőek el.

(2017. szeptember 26.)


Hogyan tanítsunk társadalomtudományt? Műhelykonferencia

2017. május 31-én a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézete közösen szervezte meg a Hogyan tanítsunk társadalomtudományt? című műhelybeszélgetést. Az esemény célzottan olyan kérdésekre fókuszált, hogy milyen tanulási elméletek alapozhatják meg a felsőoktatási gyakorlatot, milyen módon lehet ezeket lefordítani az oktatási gyakorlatba, mit tekinthetünk „valódi” tanulásnak, valamint hogy milyen módon csatolhat vissza a gyakorlati tapasztalat az elméleti szintre.

Részletes beszámoló, az előadások prezentációja és az eseményen készült fényképek ide kattintva érhető el.   

(2017. július 1.)


 

Megjelent az NFKK Füzetek 13. száma

A Közép-európai Egyetem közreműködésével megjelent az NFKK Füzetek 13. száma. A kötet a 2. Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) konferencia előadásait tartalmazza. A kötet elektronikus formában letölthető itt. Szintén megjelent a Hungarian Educational Research Journal, a CEU és a CUB-CIHES által szerkesztett száma, amely többek között tartalmazza a 2. CEHEC konferencia több publikációját is.

(2017. április 20.)


A Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának nyilatkozata a felsőoktatás törvény módosításával kapcsolatban

A Budapesti Corvinus Egyetem az alábbi hivatalos állásfoglalást tette közzé 2016. március 31-én: "Minden Magyarországon működő egyetem érdeke az, hogy a hazai felsőoktatás az intézmények sokféleségét tiszteletben tartó és minden érintett számára egységes feltételeket teremtő jogi környezetben működjön. Ez teremti meg annak alapját, hogy a hazai és a nemzetközi felsőoktatási térben minden intézmény versenyképes lehessen. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Közép-Európai Egyetem között az elmúlt időszakban erősödött az oktatási és kutatási kapcsolat. Több hónapos előkészítés eredményeként a két egyetem együttműködési megállapodást kötött, melyet 2017. március 27-én írt alá a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és kancellárja. A Budapesti Corvinus Egyetem a jövőben is számít a kapcsolatból származó, a hallgatók, oktatók és kutatók számára megnyíló kölcsönös előnyökre."

A Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja a fenti nyilatkozatot az alábbiakkal egészíti ki:

Nemzetközileg elismert tudományos műhelyek hosszú évek kitartó munkájával hozhatóak létre, tönkretenni azonban egy pillanat műve. A CEU az alapítása óta eltelt évtizedekben a magyar felsőoktatás egyik kiemelkedő intézményévé vált, amely nemcsak a tudományos műhelyekkel és a többi magyar felsőoktatási intézménnyel ápol egyre szorosabb kapcsolatot, hanem a magyar felsőoktatás egészének nemzetközi érvényesülését is elősegíti. 

A kormányzatnak joga van a magyar felsőoktatás működését szabályozni, de ezzel a magyar társadalom és a magyar felsőoktatás érdekeit kell szolgálnia, és a szabályozás változtatása nem vezethet a meglévő értékek lerombolásához. A  CEU működésének ellehetetlenítése azonban rontja a magyar felsőoktatás nemzetközi megítélését és beágyazottságát, csökkenti annak nyitottságát és erodálja a felsőoktatás szellemi kapacitásait. 

Támogatunk ezért minden olyan törekvést, amely a CEU jelenlegi működésének fenntartását és értékeinek megőrzését célozzák. 

Meggyőződésünk, hogy a felsőoktatás szabályozását és a felmerült problémák megoldását nem önkényes, rapid módon hozott és aránytalan károkkal járó törvénymódosítással, hanem a magyar felsőoktatás és tudományos élet érdekeit szem előtt tartó, a meglévő értékek megőrzésére törekedő, az érintettek érdemi bevonásával zajló párbeszéddel kell biztosítani. 

(2017. április 4.)


Vezetőváltás az NFKK élén

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2008. májusában alakult meg a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja (NFKK), azzal az igénnyel, hogy egy új, interdiszciplináris fórumot teremtsen a felsőoktatás kutatásában. Jövőre leszünk 10 évesek, ami alkalmat ad majd arra, hogy átgondoljuk ezt a 10 esztendőt, egyrészt, hogy mi mit tettünk, másrészt, hogy a magyar felsőoktatás milyen pályát járt be nemzetközi összefüggésekben. Az NFKK három alapító professzora, Hrubos Ildikó, Temesi József és Berács József, három tudományterületet, három kart képviselt és mint társigazgatók felváltva irányították a szervezetet az első hat évben.

Az elmúlt három esztendőben az ügyvezető igazgatói feladatot Berács József látta el és igazgatóhelyettesként Kováts Gergely működött közre. Az előzetes elképzelésekkel összhangban, Kovács Erzsébet a BCE Közgazdaságtudományi Kar dékánja 2017. március 1-től, határozatlan időre kinevezte Kováts Gergelyt az NFKK ügyvezető igazgatójává.

Az NFKK a jövőben is számít Berács professzor úr, és a többi alapító vezető támogatására.  

(2017. március 11.)


Interjú Király Gáborral, kutatóközpontunk tagjával

A CorvinusOnline interjút készített kutatóközpontunk tagjával, Király Gáborral. Az interjúban többek között szó esik az egyetemek feladatáról és társadalomban betöltött szerepéről, a tanulás változásáról és arról is, hogy mire jó Habermas olvasása. 

(2017. március 10.)


Meghosszabbított CEHEC 2017 absztrakt leadási határidő 

Meghosszabbítottuk az abszraktok leadási határidejét a 2017. április 24 és 25 között sor kerülő 3. közép-európai felsőoktatási konferenciára. Az új leadási határidő: 2017. február 28. Az absztraktok a bce.nfkk@gmail.com címre küldve nyújthatóak be. Az absztrakt template-jét a konferencia weboldaláról lehet letölteni.

(2017. február 10.)


CEHEC 2017 konferencia

2017. április 24 és 25 között fog sor kerülni a 3. közép-európai felsőoktatási konferenciára, amelynek témája a közép-urópai felsőoktatás kilátásai és fejlődésének jövőbeli forgatókönyvei. A konferenciát az NFKK és a Yehuda Elkana Center for Higher Education (CEU) szervezi közösen. A konferencián előad Andrée Sursock (EUA), Harry F. de Boer (CHEPS), Manja Klemenčič (Harvard University), Ligia Deca (a román elnök oktatásügyi tanácsadója), Attila Pausists (Danube University Krems) és Jeroen Huisman (Ghent University).
A konferenciára az abstraktokat február 15-ig várjuk.
További információ a konferencia honlapján.

(2017. január 30.)


Sikeresen lezajlott a Magyar Felsőoktatás 2016 című konferencia

Mintegy 200 résztvevő jelent meg az NFKK által szervezett Magyar Felsőoktatás 2016 konferencián, amelyen a kutatóközpont bemutatta Stratégiai helyzetértékelés című anyagát, és előadást tartott Maruzsa Zoltán miniszteri biztos, Bódis József, az MRK elnöke és Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora. Az elhangzott előadások, fényképek és a beszámoló elérhető a konferencia honlapján.

(2017. január 30.)


Magyar Felsőoktatás 2016 - Stratégiai helyzetértékelés

Elérhető a Magyar Felsőoktatás 2016 konferenciára készített Stratégiai helyzetértékelés című anyag. A helyzetértékelés ide kattintva érhető el.

(2017. január 26.)


Magyar Felsőoktatás 2016 konferencia 

2017. január 26-án, csütörtökön 10 órától rendezzük meg kilencedik alkalommal a Magyar Felsőoktatás című konferenciát, amely számvetést készít a felsőoktatás helyzetéről, koncepcionális kérdéseiről. Az NFKK a konferencián fogja bemutatni az aktuális évet értékelő rövid stratégiai helyzetértékelését. A felkért előadóink, Palkovics László (EMMI, oktatási államtitkár), Bódis József (Magyar Rektori Konferencia, elnök) és Pusztay Gabriella (Debreceni Egyetem, professzor), előadásaikban reflektálnak az elmúlt év(ek) változásaira, a nemzetközi és a hazai trendekre, tükröt tartva a felsőoktatás szereplőinek, döntéshozóinak.
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A részletes program és a regisztráció a konferencia honlapján érhető el.

(2016. december 12.)


Könyvbemutató az OFI-val közösen

A Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet közös könyvbemutatót tart 2016. december 14-én 15 és 18 óra között a BCE központi könyvtárában. A bemutatón az OFI három frissen megjelent, felsőoktatási témájú kötetéről lesz szó. A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között című kötet válogatás egy nagyobb ívű kutatást megalapozó, előkészítő, feltáró munka eddigi eredményeibőlA felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja című kötet a megújított európai standardok és irányelvek működésére, alkalmazására fókuszál, míg a Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban című kötet az európai kreditrendszer alkalmazásához kínál útmutatót.

Jelentkezés és részletes program ide kattintva érhető el.

(2016. december 7.)


Jövőnk című konferencia 

A Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio című folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya 2016. szeptember 29-én 13 órától közös konferenciát szervez Jövőnk címmel. A konferencián Csaba László, Csepeli György, Hadas Miklós, Forray R. Katalin, Sík Endre és Polónyi István mutatják be, hogy hogyan látják a mai és múltbeli folyamatok, események nyomán egy-egy terület jövőjét Magyarországon. A konferencián a részvétel ingyenes. Részletes információk ide kattintva érhetőek el. 

(2016. szeptember 12.)


Sikeresen lezajlott a 2. CEHEC konferencia, a közép-európai felsőoktatáskutatók találkozója

Mintegy 50 résztvevővel sikeresen lezajlott az NFKK és a CEU Yehuda Elkana Higher Education Center közös konferenciája, amelyen lengyel, cseh, szlovák, román, német, angol és amerikai előadók vettek részt. A konferenciáról rövid beszámoló itt található. A konferencián elhangozz előadások, prezentációk elérhetőek a konferencia oldalán.

(2016. július 1.)


Tanulmánykötet a kancellári rendszerről 

A kancellári rendszert 2014-ben vezették be a magyar felsőoktatásban. Tanulmánykötetünkben reflektáltunk az intézmények irányításában bekövetkezett jelentős változásra, és - az eltelt rövid idő ellenére - megpróbáltuk felmérni, nyomon követni ennek (várható) hatásait. A tanulmánykötet letölthető az NFKK honlapjáról.  

(2016. február 4.)


Megjelent az NFKK Füzetek 12. száma

A Közép-európai Egyetem közreműködésével megjelent az NFKK Füzetek 12. száma. A kötet a 'Central European Higher Education Cooperation (CEHEC)' konferencia előadásait tartalmazza. A kötet elektronikus formában letölthető itt. A rendezvényről itt érhető el további információ.

(2015. szeptember 23.)

 

 

 

 

 

Opens internal link in current windowKorábbi hírek