PartnerekPartners

Central European University, Budapest

Central European University (CEU) from its inception, in 1991, has been a densely international and multicultural graduate education institution. Today its students and alumni represent approximately 150 countries, while academic faculty and staff come from over 30 countries.  CEU also has an extensive record of successfully managed research schemes comprising including EU FP6 and FP7, ERC grants, Marie Curie, and has been coordinator or partner in Erasmus Mundus Programs and over 60 other European and various international research collaborations.

Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente, Enschede

A Hollandiában működő felsőoktatási kutatóközpont Európa egyik vezető kutatóintézete. Specialitása az interdiszciplínáris szemlélet, az intézményi szintű vizsgálódás, valamint az elméleti és módszertani szempontból jól megalapozott empirikus megközelítés. Gyakran végeznek nemzetközi összehasonlító kutatásokat, az utóbbi évtizedben főleg az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának témáira kiirt projektek keretében.

Honlap

 

Debreceni Egyetem, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ  (CHERD)

A 2007-ben alakult kutatóközpont azokat a K+F problémákat keresi meg, tartja nyilván és közvetíti, amelyek a "bolognai folyamat" révén a Debreceni Egyetemen, illetve a régióban felmerülnek. Olyan kutatásokat végez a felsőoktatás aktuális fejlesztési kérdései kapcsán, amelyek megalapozzák az intézményi, illetve regionális szintű döntéseket (pl. területi rekrutáció, együttműködés a gazdasági környezettel, hallgatói és oktatói véleményezések stb.).

 Honlap

 

ELTE Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ

Az ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ keretében működő Felsőoktatás-menedzsment Műhely havi rendszerességgel szervez a felsőoktatás-menedzsmenthez és a felsőoktatási intézmények menedzsment-kapacitása fejlesztésének témájához kötődő rendezvényeket. Ezek célja olyan szakmai fórum megteremtése a felsőoktatás szervezeti és vezetési kérdései iránt érdeklődő szakemberek részére, amely lehetőséget nyújt az eltérő intézményi gyakorlatok megismerésére, nemzetközi példák tanulmányozására, a felsőoktatás-menedzsment aktuális elméleti és gyakorlati kihívásainak elemzésére

Honlap

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az Intézet szolgáltatásokat végez a közoktatás és a felsőoktatás területén. A felsőoktatást érintő tevékenységei közé tartozik többek között a tehetséggondozás, a kreditrendszer fejlesztése, a teljesítmény és a minőség mérése, a képesítési keretrendszer kidolgozása. Az NFKK részt vesz az OFI által irányított TÁMOP 4.2.3 projektben.

Honlap

 

Educatio

A folyóirat interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik. Tematikus számaiban a közoktatás és a felsőoktatás egy-egy átfogó témájában végzett kutatások eredményeit, az adott témáról folyó társadalmi és tudományos viták fontosabb vonulatit mutatja be. Az NFKK szakmai kapcsolatot ápol a folyóirattal, tagjai rendszeresen publikálnak benne, illetve a szerkesztőbizottság tagjaként részt vesznek a munkájában.  

Honlap

 

Felsőoktatási Műhely

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar közös kiadványa, amely tematikus számaiban a hazai felsőoktatás aktuális kérdésiről ad releváns információkat elsősorban a szektor főszereplői, a hallgatók számára. Az empirikus vizsgálódások eredményeinek, adatainak bemutatása mellett szakértői elemzéseket is közöl. Az NFKK tagjai szerkesztőbizottsági tagként, rendszeres publikálóként kapcsolódnak a folyóirathoz.

Honlap