TagokMembers

Az NFKK vezetése

Kováts Gergely, az NFKK igazgatója, a Gazdálkodástudományi kar Vezetés és Szervezés tanszékének adjunktusa. Érdeklődési területe elsősorban az intézményi menedzsment és kormányzás, valamint a felsőoktatás-politika és -finanszírozás, de emellett a szervezetelméletek és a közmenedzsment kérdéseivel is foglakozik.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista  

 

Az NFKK korábbi vezetői

Berács József, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar és Kecskeméti Főiskola egyetemi tanára. Az Európai Marketing Akadémia (EMAC) elnöke volt 2006-2008 között. 2009 óta EMAC Fellow. Érdeklődési területe átfogja a marketingstratégiát, a feltörekvő (átmeneti) országok marketingjét, a piaci orientációt, különös tekintettel a felsőoktatás nemzetköziesítésére.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista

Hrubos Ildikó, egyetemi tanár (professor emerita) Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Az elmúlt 25-ben felsőoktatás-kutatással foglalkozik. Fő érdeklődési területe a felsőoktatásban tapasztalható nemzetközi trendek feltérképezése, a felsőoktatási rendszerek átalakulása a tömegessé válás, majd a globalizálódás során.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista

Temesi József, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar. Az Egyetem volt oktatási és tudományos rektorhelyettese (1995-2004). Az Operációkutatási Társaság elnöke (2006-2008), 2012-től a Gazdaságmodellezési Társaság elnöke. Érdeklődési területei: operációkutatás, döntéselmélet, felsőoktatás-politika. Bologna tanácsadó és felsőoktatási szakértő.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista

 

Az NFKK tagjai

Derényi András, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Eszterházy Károly Egyetem) tudományos munkatársa. Két évtizede aktív résztvevője a hazai felsőoktatás fejlesztéseinek, országos projektekben, illetve intézményi programokban és szakértői munkákban. Vezetői tanácsadást végzett több felsőoktatási intézményvezető számára. Kutatási területe a tanulás, tanítás minőségének javítását szolgáló eszközök és fejlesztések rendszerszintű és intézményi alkalmazása.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)   publikációs lista

Géring Zsuzsanna a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos munkatársa, valamint a Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének doktorjelöltje. PhD-témája és fő kutatás területei a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a CSR-diskurzusok vizsgálata. 7 évig tanácsadóként dolgozott vállalati társadalmi felelősségvállalás területen. Közgazdász-szociológus diplomáját 2002-ben szerezte. A BGF-en futó ’A felsőoktatás jövője’ című kutatási projekt vezetője.

életrajz (magyar)    életrajz (angol)   publikációs lista   Academia.edu   ResearchGate

Golovics József, a Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanársegéde. Doktori tanulmányait a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolájában végzi. Kutatási területe az agyelszívás illetve a magasan képzett munkaerő Európai Unión belüli áramlása.

életrajz (magyar)    életrajz (angol)   publikációs lista

Hideg Éva, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar. 2004 és 2007 között a COST A22 (Foresight Methodologies - Exploring New Way to Explore the Future) Management Committee tagja és a magyar részvétel vezetője. Érdeklődési területe az előretekintés elméleti és gyakorlati kérdései, amelyek részeként foglalkozik a szakképzés és a felsőoktatás jövőjével.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)   publikációs lista   honlap

Kádár-Csoboth Péter, felsőoktatási szakértő, tanácsadó, az IFUA Horváth&Partners Kft. felsőoktatási szegmensének vezetője. 2000 óta aktív résztvevője a magyar felsőoktatás intézményi, ágazati, fejlesztéspolitikai folyamatainak. 2009 óta dolgozik tanácsadóként, évente 8-10 projektet valósít meg hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekben stratégiai, folyamatszervezési, működésfejlesztési, teljesítménymenedzsment és kutatás-menedzsment témákban.  

életrajz (magyar)

Keczer Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar főiskolai docense. 2008-ban szerzett PhD fokozatot Gazdálkodás- és szervezéstudományokból. Kutatási területe a felsőoktatás irányításának és működésének különböző aspektusai, úgymint egyetemi kormányzás, az egyetemek szerepének változása, felsőoktatási rendszerek és reformok.”

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista

Király Gábor, szociológus. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az elmúlt években több nemzetközi és hazai részvételi folyamat szervezésében és moderálásában vett részt. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi docenseként tanít társadalomtudományi tárgyakat angol és magyar nyelven, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének oktatója. 

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista  Academia.edu   ResearchGate

Major-Kathi Veronika, a Tempus Közalapítvány Study in Hungary egységének intézményi pályázati koordinátora. Szakterülete a felsőoktatás nemzetköziesítése, érdeklődési területei: felsőoktatás stratégiai nemzetköziesítés, nemzetközi mobilitási projektek, interkulturális kompetenciák fejlesztése, nemzetköziesítés itthon (internationalisation at home). PhD kutatási témája: A digitális interkulturális kompetenciák iskolakultúra-formáló szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében. 

életrajz (magyar)   életrajz (angol)

Nagy Gábor, az INSEEC Business School (Párizs) adjunktusa. Érdeklődési területe áétfogja a menedzsment tényezők és szervezeti rendszerek felsőktatási intézmények nemzetköziesedésére gyakorolt hatását, továbbá olyan területeket, mint a piacorientáció teljesítményre és fenntartható versenyelőnyre gyakorolt hatása, a stratégiai illeszkedés és a vállalati teljesítmény kapcsolata, a kkv-k nemzetköziesedése és annak teljesítményre gyakorolt hatása,  vállalati hálózatok szervezeti tanulásra és innovációra gyakorolt hatása és luxus marketing.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)

Polónyi István, egyetemi tanár Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Neveléstudományi Intézet. A 90-es években a Művelődés és közoktatási Minisztériumban dolgozott. 2000-től egyetemi tanár a Debreceni Egyetemen. Oktatási területe a menedzsment, a humánerőforrás gazdálkodás, az oktatás-gazdaságtan. Kutatási területe: az oktatás-gazdaságtan, az oktatáspolitika, és a munkagazdaságtan.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista 

Veres Pál, megbízásos oktató, ny. egyetemi docens, ny. szakmai tanácsadó, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. 1985-2012 között a jelenlegi Emberi Erőforrás Minisztérium jogelődjeinél osztályvezető, főosztályvezető-helyettes majd szakmai tanácsadó felsőoktatási területen. Érdeklődési terület: a felsőoktatási rendszer és a felsőoktatás politika, különösen irányítási és finanszírozási kérdések, továbbá alkalmazott intézményi gazdaságtan.

életrajz (magyar)   életrajz (angol)    publikációs lista

 

Vendégoktatók és kutatók 

Carmen Acatrinei, The Bucharest University of Economic Studies, Marketing Departament (2014)

Iuliia O. Ivanova, Financial University, Department of Marketing and Logistics (Moscow) (2015)

 

Az NFKK korábbi tagjai

 

Dóka Ottó, egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem

Falus Iván, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola

Halász Gábor, egyetemi tanár, ELTE

Jobbágy Ákos, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kálmán Orsolya, egyetemi tanársegéd, ELTE

Kenesei Zsófia, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Kerékgyártó Györgyné, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Limbacher László, szakmai főtanácsadó, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szarvas Beatrix, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Varga Júlia, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Döme Zsuzsanna, koordinátor