TÁMOP 4.2.1. műhelyTÁMOP 4.2.1.

A felsőoktatás szerepe a tudás alapú társadalom, a tudás alapú gazdaság kiépítésében

Az NFKK a TÁMOP 4.2.1. egyetemi projekt Dr. Szabó Katalin által vezetett K + F + I. alprojektjében önálló műhelyként jelent meg.

A műhely tudományos vezetője: Hrubos Ildikó

Résztvevők: Bander Katalin, Berács József, Berde Éva, Kováts Gergely, Nagy Gábor, Temesi József, Veroszta Zsuzsanna

A projekt 2010. április 1-től 2012. március 31-ig tartott.

"A felsőoktatás szerepe a tudás alapú társadalom, a tudás alapú gazdaság kiépítésében" című projekt/kutatás az alábbi kérdésekre kereste a választ:

 • Milyen fejlesztési irányokat kell követnie a magyar felsőoktatási rendszernek ahhoz, hogy betölthesse a 21. század igényeinek megfelelő komplex társadalmi funkcióját, és versenyképes legyen európai, valamint globális szinten?
 • Hogyan kell alakítani az irányítási- és finanszírozási rendszert, hogy a felsőoktatás betölthesse azt a döntő szerepet, amelyet a tudás alapú társadalom, a tudásalapú gazdaság kiépítésében kell játszania?
 • Milyen főbb típusai vannak a felsőoktatási intézményeknek vállalt missziójuk és tényleges tevékenységük szerint?
 • Hogyan értelmezhető és milyen módon valósítható meg a felsőoktatás és a munkaerőpiac érdemi kapcsolata?
 • Milyen intézményi szintű vezetési modell felel meg annak a követelménynek, hogy a felsőoktatási intézmény egész működését, az oktatás tartalmát az innovatív szemlélet hassa át?  
 • Hogyan valósítható meg a verseny és a kooperáció együttes érvényesülése a felsőoktatási intézmények között, milyen megoldások segítik az érdemi kapcsolatok működtetését a felsőoktatási intézmények és a vállalatok, valamint a kormányzati szervek, az önkormányzatok és más szervezetek között?
 • Mennyiben sikerül a felsőoktatásnak adaptálnia tevékenységébe az európai felsőoktatási reform adta impulzusokat, és hogyan jelenik ez meg intézményi szinten? 
 • Mennyiben alkalmazkodik a magyar felsőoktatás a nemzetközi piacorientáció követelményéhez?

(A projekt tudományos terve, valamint munkaterve, a feladatok ütemezése a linkekre kattintva letölthető).

A projekt eredményei

A projekt eredményei két kötetben jelentek meg:

A projekt keretei között megjelent további kiadványok: 

  A projekt támogatásával több doktori disszertáció is készült.

  A projekt keretében megvalósult rendezvények 

  A projekt keretében öt konferencia és műhelykonferencia zajlott.