NFKK FÜZETEK 4: Magyar Felsőoktatás 2009, Konferencia előadásokNFKK Working Papers Series 4

NFKK FÜZETEK 4.

"Magyar Felsőoktatás 2009"

Konferencia előadások

Szerkesztette: Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József

2010. március

Három nagy témakör köré csoportosultak az előadások, amelyek valamilyen számvetést is végeztek az elmúlt évtizedről, nem csupán egyetlen esztendőről. A felsőoktatási teljesítmények mérése képezi a kiindulópontját a versenyképességnek, de egyben az egyetemek finanszírozásának is, amelyet az új felsőoktatási törvény alapján egy szerződéses kapcsolati rendszer keretében működtet a kormányzat. Kétségtelenül az év legnagyobb szenzációja az egyetemek kutató és kiváló egyetemi státusba való sorolásának folyamata volt, amely nem nélkülözte a tudománymetriai módszereket sem, viszont nem elégítette ki azokat a nemzetközi standardokat, amelyekről az előadások szóltak. Hosszú távú kormányzati stratégia hiányában az intézményi stratégiák szerepe felértékelődik, amelyekről jelenlegi és volt rektorok számoltak be, közöttük a Babes-Bolyai Egyetem rektora.

123 oldal

ISSN: 2060-9698

ISBN: 978-963-06-9061-4


A kiadványban szereplő tanulmányok:

  • Rudas Imre: A magyar felsőoktatás a Bologna-folyamatban
  • Csopaki Gyula: A magyar felsőoktatás és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
  • Csillag Tamás: Kinek az érdeke?
  • Temesi József: Intézményi teljesítménymutatók, teljesítmény-követelmények
  • Dezső Tamás: A "kutatóegyetem" koncepció Európában és Magyarországon
  • Patkós András: Esély a természettudományokban az európai kiválóságra
  • Vinkler Péter: Tudománymetria a tudománypolitika szolgálatában
  • Andrei Marga: Quality and ExcellenceCsáki Csaba: How to create a world class university?
  • Detrekői Ákos: The cooperation between universities and companies
  • Szűcs Ferenc: Quality and Excellence from the point of view of Christian Higher Education


A kiadvány letölthető Initiates file downloaditt.

A füzet megjelenését a TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-2009-0004 projekt támogatta.