NFKK FÜZETEK 5: Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvésekNFKK Working Papers Series 5.

NFKK FÜZETEK 5.

"Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések"

Konferencia előadások

Szerkesztette: Dobó István, Perjés István, Temesi József

2010. november

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet társszervezésében 2010 áprilisában rendezte meg a „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések” című konferenciáját. A konferencia előadói és résztvevői egy régi kérdésre kerestek új válaszokat. A kérdés az volt, hogyan reagáljon a felsőoktatás az átalakuló társadalmi-gazdasági elvárásokra, milyen módszereket válasszon a digitális nemzedék hatékony oktatásához. A konferencia elsősorban a felsőoktatás azon vezetői, oktatói és kutatói körének szólt, akik a bolognai szakok felelőseiként, oktatóiként, szervezőiként érdekeltek az oktatás hatékonyságának növelésében. A lehetséges válaszokat négy területen kerestük: a felsőoktatás megváltozott intézményi szerepében, a digitális nemzedék hatékony tanulási környezetének kialakításában, a tanítási-tanulási folyamat pedagógiai-pszichológiai dimenzióiban, valamint a felsőoktatási intézmények elektronikus tanulásszervezési törekvéseiben.

82 oldal

ISSN: 2060-9698

ISBN: 978-963-89082-0-9


A kiadványban szereplő tanulmányok:

  • Vass Vilmos: Kompetencia alapú felsőoktatás: mentsvár vagy börtön?
  • Ollé János: Egy módszer alkonya: a katedrapedagógia végnapjai a felsőoktatásban
  • Magyari Gábor: Hogyan tanulnak a ma középiskolásai – a holnap egyetemistái?
  • Bessenyei István: Az unalom lázadása – digitális nemzedék az egyetemen
  • Magyari Beck István: A kreativitás fejlesztése a felsőoktatásban
  • Lévai Dóra, Tóth Attila, Virányi Anita: Az ELTE eLearning keretrendszer bemutatása


A kiadvány letölthető Initiates file downloaditt.