NFKK FÜZETEK 8: MűhelytanulmányokNFKK Working Papers Series 8.

NFKK FÜZETEK 8.

Műhelytanulmányok

A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint

Nemzetközi piacorientáció, korszerő intézményi menedzsment

Szerkesztette: Hrubos Ildikó

2011. november

A kötet a Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP 4.2.1. projektje keretében végzett kutatássorozat két témájával foglalkozik. A felsőoktatási intézmények főbb típusai, vállalt missziójuk és tényleges tevékenységük szerint téma részeredményit mutatja be az első négy tanulmány. Ennek gerince az a vállalkozás, amely az európai U-Map projekt magyarországi adaptálására tesz kísérletet. Kiemelt figyelem irányul az ún. harmadik misszió kérdésére, annak megjelenésére az intézmények hivatalos dokumentumaiban és tényleges tevékenységében. Az ötödik és a hatodik tanulmány a nemzetközi piacorientáció kutatás elméleti-fogalmi kereteit adja meg, és kutatási hipotéziseket alkot. A hetedik tanulmány a felsőoktatási intézmény kormányzásának, irányítási rendszerének átalakulását vizsgálja a változó társadalmi-gazdasági környezethez való alkalmazkodás során.

181 oldal

ISSN: 2060-9698

ISBN: 978-963-89082-3-0


A kiadványban szereplő tanulmányok:

  • Hrubos Ildikó: Intézményi sokféleség a felsıoktatásban
  • Horváth Ákos: Kísérlet az európai mapping rendszer hazai alkalmazására
  • Bander Katalin: Vállalt küldetések az intézményi honlapok alapján
  • Veroszta Zsuzsanna: Frissdiplomások munkavállalási várakozásai a Közép-magyarországi Régióban
  • Berács József: Nemzetközi (export) piacorientáció a felsıoktatásban: nemzetköziesedés és intézményi megfelelés
  • Nagy Gábor, Berács József: A felsıoktatás, mint export
  • Kováts Gergely: A karok és a dékáni pozíció néhány jellemzıje Magyarországon


A kiadvány letölthető Initiates file downloaditt.

A konferencia megrendezését és a füzet megjelenését a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekt (K + F + I alprojekt)támogatta.