NFKK FÜZETEK 9: Magyar Felsőoktatás 2011, Konferencia előadásokNFKK Working Papers Series 9.

NFKK FÜZETEK 9.

„Magyar Felsıoktatás 2011”

Hazai vitakérdések – nemzetközi trendek

Konferencia dokumentumok

Szerkesztette: Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József

2012. március

A 21. század fordulóján nyilvánvalóvá vált, hogy felsőoktatásnak újra kell fogalmaznia társadalmi szerepét ahhoz, hogy elfogadtathassa magát a meglehetősen kritikus környezettel. Érdemi együttműködést kell kiépítenie minden, vele kapcsolatban lévő érdekelt, érintett féllel. Ehhez átláthatóvá kell tennie működését, fel kell vállalnia az összetett társadalmi igényekkel való szembesülést, explicitté kell tennie diverzifikáltságát. A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja 2012. január 25-i Magyar Felsőoktatás 2011 „Hazai vitakérdések – nemzetközi trendek” c. műhelykonferenciája három szekcióban vitatta meg a fenti kérdéseket.

Az első szekció a finanszírozás témájával foglalkozott, amelynek megoldása utat nyithat a felsőoktatás korszerű feladatainak ellátásához, illetve azoknál új megoldások keresésére ösztönöz. A második szekció a felsőoktatás diverzifikálódásával, az intézményi missziók sokféleségével foglalkozott, az újszerű missziók megjelenésével kapcsolatos nemzetközi trendeket és hazai vonatkozásokat tárgyalta. Viszonylag kevés igazi stratégiai figyelem irányul a felsőoktatás egy gyorsan növekvő jelentőségű vonatkozására, a nemzetköziesedésre, miközben az tényleges kitörési pont lehet az intézmények számára a globális felsőoktatási, akadémiai versenyben. A harmadik szekció ezt a témát járta körül.

168 oldal

ISSN: 2060-9698

ISBN: 978-963-89082-4-7


A kiadványban szereplő tanulmányok:

I. A felsıoktatás finanszírozása

 • Temesi József: Stratégiai kérdések a felsıoktatás finanszírozásában
 • Jávor András: A finanszírozás finomhangolásának szükségessége
 • Varga Júlia: A munkaerıpiac és a felsıoktatás kapcsolata
 • Gárdos Csaba: Költségvetési Felügyelet Magyarországon, 2010 – 2012

II. A felsıoktatási intézmények missziói

 • Hrubos Ildikó: Intézményi missziók, intézménytípusok a felsıoktatásban
 • Bódis József: A Magyar Rektori Konferencia és a törvényalkotás
 • Liptai Kálmán: Gondolatok egy fıiskola lehetıségeirıl határon innen és túl

III. Nemzetköziesedés

 • Berács József: Nemzetköziesedés: egy lehetséges kitörési pont a felsıoktatásban
 • Hatos Pál: Nemzetközi mobilitási stratégiák és megközelítések, a magyar Campus Hungary program alapjai
 • Fábián István: Nemzetközi kihívások és lehetıségek a magyar felsıoktatásban
 • Rozsnyai Krisztina: A felsıoktatás minıségbiztosítása Európában – a minıségbiztosítás és a nemzetköziesedés


A kiadvány letölthető itt.

A konferencia megrendezését és a füzet megjelenését a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekt (K + F + I alprojekt)támogatta.