„Menedzserizmus az oktatásügyben” műhelykonferencia„Menedzserizmus az oktatásügyben” műhelykonferencia

„Menedzserizmus az oktatásügyben” műhelykonferencia

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

Időpont: 2011. október 13.

Társrendező: Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya, Educatio folyóirat szerkesztőbizottsága

Az Educatio folyóirat  tematikus számának (“New Public Management in Education”) bemutatója és vitája.

Bővebb információ és részletes program megtekinthető itt.

 


Előadások

 

Kozma Tamás (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Debreceni Egyetem, tudományos tanácsadó, professor emeritus): A menedzserizmus megjelenése a hazai oktatásügyben

Veroszta Zsuzsanna (Educatio Nonprofit Kft., vezetı elemzı): Adatok a szakpolitika és a kutatás közti térben

Kováts Gergely (Budapesti Corvinus Egyetem, tanársegéd): Menedzserizmus a felsőoktatásban: egy ideológia kritikája

Hrubos Ildikó (Budapesti Corvinus Egyetem, professor emerita): A menedzserizmus esélyei az Európai Felsıoktatási Térségben

Chrappán Magdolna (Debreceni Egyetem, intézetigazgató, fıiskolai docens): Kompetencia: az oktatás báránybőrbe bújtatott farkasa?

Török Balázs (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, tudományos fımunkatárs): Lebilincselı reformok – az amerikai "No Child Left Behind" program irányítástechnikai vonatkozásai