"Felsőoktatás és foglalkoztathatóság" műhelykonferencia"Felsőoktatás és foglalkoztathatóság" műhelykonferencia

"Felsőoktatás és foglalkoztathatóság" műhelykonferencia

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

Időpont: 2010. október 21.

Társrendező: Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya

Az 1999-ben megkezdett európai felsőoktatási reform céljai között kezdettől fogva kiemelt helyet kapott a gazdasági versenyképesség növelésének támogatása a megfelelően képzett munkaerő kibocsátása által, mindazonáltal a reform egyik legkevésbé sikerült eleme a munkaerő-piaci kapcsolódás. A sikertelenség okai összetettek: magának a célnak nem világos megfogalmazása, a képzési program típusok funkciójának tisztázatlansága, merev kezelése, a munkaerő-piaci szereplők kompetenciájának félreértelmezése, a szélesebb társadalmi összefüggések figyelmen kívül hagyása, a téma elégtelen kommunikációja az érdekhordozók körében. A konferencia ezeket a problémákat járja körül, és keresi a kivezető utakat európai és hazai vonatkozásban.

Bővebb információ és a részletes program megtekinthető itt.