Keczer: Az egyetemek irányításaKeczer: Az egyetemek irányítása

Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején

Szerző: Keczer Gabriella

Egyesület Közép-Európa kutatására

2014

Tudományos pályám kezdete óta felsőoktatás-kutatással foglalkozom. Doktori tanulmányaim alatt az egyetemek irányításának kéréskörét vizsgáltam. „Hatékony belső irányítási rendszer kialakításának lehetősége a tradicionális magyar egyetemeken” című disszertációmat 2008 decemberében védtem meg. A fokozatszerzést követően kutatási területem kiszélesedett. Három nagy témakörrel foglalkozom: az egyetemek irányításának kérdései mellett az egyetemek szerepével és ehhez kapcsolódóan a felsőoktatás inkluzivitásának bizonyos aspektusaival, valamint a különböző felsőoktatási rendszerekkel és ezek átalakításával, a felsőoktatási szakpolitikák implementációjával.
E kötet kilenc tanulmányt tartalmaz, melyek a doktori fokozatszerzés óta eltelt öt év kutatómunkáját tükrözik, annak eredményeit foglalják össze a fenti témakörökben. Az első blokk a felsőoktatási rendszerekkel és reformokkal kapcsolatos három tanulmányt tartalmaz. A második blokkban az egyetemek szerepének változásával, ehhez kapcsolódóan a felsőoktatás inkluzivitásának két aspektusával kapcsolatos tanulmányok szerepelnek. A harmadik blokkban olvasható tanulmányok az egyetemek belső irányításának kérdéseivel foglalkoznak. 

286 oldal

ISBN 978-963-89724-5-3


Tartalom

I. rész: Felsőoktatás rendszerek és reformok

  • Lemaradás vagy felzárkózás: a közép-európai országok felsőoktatásának jellemzői
  • Ellentmondások világa: a kínai felsőoktatás átalakulása és teljesítménye
  • A felsőoktatási szakpolitikák implementációját meghatározó tényezők

II. rész: Az egyetemek bővülő szerepe; inkluzív felsőoktatás

  • Egyetemek változó szerepben: a tudomány fellegvárától a helyi közösség szolgálatáig
  • A felsőoktatás szerepe az élethosszig tartó tanulásban; az éretthallgató-barát egyetemek
  • Nők a felsőoktatásban: fékezőerők és az üvegplafon-jelenség

III. rész: Az egyetemek belső irányításának kérdései

  • Professzionális egyetemirányítás: dilemmák és megoldások
  • A motiváció problémái és az egyéni teljesítményértékelés szükségessége a tradicionális magyar egyetemeken
  • A tradicionális magyar egyetemek kulturális és strukturális jellemzői és szervezetfejlesztési lehetőségei az elméleti modellek tükrében


A könyv megtekinthető itt.